Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Tájékoztató a honlap látogatóinak részére

A www.utdij.info weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Elektronikus adatkezelések (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-65936/2013.)

A honlapon történik automatikus adatrögzítés (cookiek, Google Analytics)

A honlapot látogató ügyfélnek lehetősége van regisztrálni a honlapra.

adatkezelés célja: A honlapon regisztráló látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele, hírlevél küldése, webshopos vásárlások teljesítése, ügyfelek kezelése.

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintett általi hozzájárulás

adattárolás határideje: cookie esetén 2 év, regisztrációs adatok esetén az érintett törlési jelzéséig illetve passzív regisztrált esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év

adattárolás módja: elektronikus

Az adatok kezelője a Beta Blue Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gergely utca 112/C.)

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv. előírásainak megfelelően történik.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A www.utdij.info a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag az ügyfelek tájékoztatásához, webshopos kiszolgálásához, szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 1103 Budapest, Gergely utca 112/C.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 1103 Budapest, Gergely utca 112/C.) illetve a marketing@utdij.info e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül sor. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Beta Blue Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gergely utca 112/C.) weboldalának látogatása során fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.

 

Mire használjuk az Ön adatait

Kalkulátor: Email címére kiküldjük a kalkulált eredményt, kizárólag E-útdíjjal kapcsolatban keressük meg. A kalkulációt és útdíjas információkat küldünk.

Hírek: E-útdíjjal kapcsolatos fontosabb hírek, események, kiemelt ajánlatok

Webshop Megrendelés: elektronikus úton megrendelheti a szolgáltatást / terméket

Ajánlatkérés GPS-es megoldásokra: Adataira azért van szükség, hogy munkatársunk felvehesse Önnel a kapcsolatot

Az utdij.info kizárólag elektronikusan tárolja az adatokat, körültekintő biztonsággal. 3. félnek nem adjuk ki adatait.

 

A telefonos hangrögzítés részletes adatvédelmi tájékoztatója:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.. törvény 17/B. § (3) bekezdése alapján a Beta Blue Kft-vel folytatott beszélgetése rögzítésre kerül.

Az adatkezelés célja: a beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek rögzítése, a panaszok felvétele.

A kezelt adatok köre: érintett hangja, általa megadott adatok

Az adatkezelés jogalapja:

törvényi felhatalmazás (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.. törvény 17/B. § (3))

érintett beleegyezése (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5))

Az adatkezelés időtartama: Az adatrögzítéstől számított 5 év.

Az ügyfélszolgálati adatkezelésekre minden esetben az érintett hozzájárulása ad jogalapot:

„6. § (6) … az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.”

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal élhet az alábbi elérhetőségeken: 06307775552, marketing@utdij.info

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Tájékoztató a hírlevélküldésről

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásunkra feliratkozni, ahonnan értesülhet a Beta Bblue Kft.-vel kapcsolatos információkról, az iparág eseményeiről és más érdekes hírekről. Hírlevelünket havonta egy alkalommal küldjük, e-mail címen, nevén és IP címén kívül semmilyen más adatát nem kezeljük. Az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, melyet ezen az e-mail címen megtehet: marketing@utdij.info

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65936/2013

adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, IP cím

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintett leiratkozási nyilatkozatáig

adattárolás módja: elektronikus

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal az alábbi elérhetőségeken élhet:

info@utdij.info

+3621 2000 600

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:                  http://www.naih.hu